فردریک کارور

فردریک کارور

 

زیستن در جهان نا همگون

افتخاری بود که توانستم کارهای فرامرزی را از نزدیک ببینم. نکته بسیارجالب توجه این بود که او چگونه این طرزفکرها و دیدگاه‌های متفاوت را یک به یک و هم‌زمان تجربه کرده و از آنها عبورنموده است. او المان‌های بصری را به‌ درستی می‌شناسد و این شناخت او را قادر می‌سازد حسی را که از اطرافش دارد در کار بازتولید کند.

کارهای فرامرزی در درجه اول انعکاس دلبستگی او به طبیعت است، در عین‌حال این آثار با زندگی شهری مثلا با کلان‌شهر تهران نیز درآمیخته است.

تصاویر فیگوراتیو او، نشانگر ترکیب‌بندی منحصر بفرد خود اوست و جدا کردن آنها از دیگر المان‌های نقاشی امکانپذیر نیست

با توجه به توانایی زیست او در این جهان ناهمگون، انتظار می‌رود شاهد دوره‌ای طولانی و موفق از آفرینشگری وی باشیم.

                                                                                                                                                                                       فردریک کارور

آبان1392