خبرگزاری ایلنا/کامبیزکافه نشین/

خبرگزاری ایلنا/کامبیزکافه نشین/

http://bit.ly/24cMK9x

۱۳۹۵/۰۳/۰۸

کامبیز کافه‌نشین

علی فرامرزی سخنان خود را به تعریف کردن یک خاطره محدود کرد. وی گفت: در سال‌های ۶۶ و ۵۶ افتخار داشتیم در هفته چند روزی در یک هتل در چهارراه ولیعصر، وعده ناهار را در خدمت کامبیز درم بخش باشیم. آن زمان من جوانی بودم و ایشان چهره‌ای شناخته شده بود.

وی افزود: اگر بخواهم صفتی به کامبیز بدهم، می گویم کامبیز کافه نشین. او در طول روز زمان زیادی را در کافه‌های مختلف می‌گذراند و برای من همیشه سؤال بوده است که پس چگونه انقدر پر کار است؟ اما راز این ماجرا این بود که کامبیز درمبخش در حین صحبت با ما  هم طرح می‌کشید و همیشه هم با خودنویس طرح می‌کشید. حتی وقتی کاغذ تمام می‌کرد، دستمال‌های روی میز را بر می‌داشت و روی آنها طراحی می‌کرد. پیشخدمت آن هتل با روحیات کامبیز آشنا شده بود و وقتی بسته دستمال‌های کاغذی تمام می‌شد، دوباره برایش یک بسته دیگر می‌آورد. یک روز پرسیدم با این همه طرح چه کار می‌کنی؟ درمبخش جواب داد: وقتی به خانه می‌روم از بین آنها انتخاب می‌کنم و حاصل آن می‌شود چیزی که شما می‌بینید.