نسل میانی

آهسته مي‌آيند و آهسته مي‌روند. چند سال يك‌بار نمايشگاهي برپا مي‌كنند (شايد هم نه) و دوباره به كنج خانه و شايد هم آتليه‌شان بازمي‌گردند تا دوباره سرشان به كار خودشان باشد. نمايشگاه‌هايشان، گاه در مطبوعات منعكس مي‌شود و اكثرا هم …

Read More →

افسوسي كه رسوب مي‌كند

       علي فرامرزي قبلا هم دو بار نمايشگاه‌شان را ديده بودم و خيلي هم خوشم آمده بود، چه به لحاظ تكنيكي و چه به خاطر خلاقيت‌هاي هنري‌شان. مي‌توانم بگويم تقريبا شگفت‌زده شده بودم تا آنجا كه يك بار ديگر هم …

Read More →